Ekonomi Güncel SonDakika

GİRESUN VALİLİĞİ KURBAN KESİM YERİ VE FİYATLARINI BELİRLEDİ

GİRESUN VALİLİĞİ KURBAN KESİM YERİ VE FİYATLARINI BELİRLEDİ

Giresun Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun genelinde Kurban Bayramı nedeniyle kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri ile buralarda uyulması gereken usul ve esaslar belirlendi.

Resmî Gazete’nin 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren “2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 4’üncü maddesinin (ç) bendi gereği Vali Enver Ünlü’nün onayı ile oluşturulan “Kurban Hizmetleri Komisyonu” toplanarak kurban kesimine ilişkin esas ve usulleri aşağıdaki gibi belirledi.

İL MERKEZİNDE SATIŞ İÇİN 2, KESİM İÇİN 4 AYRI YER BELİRLENDİ
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlarımızın kurbanlarını satın almaları için 2 yer belirlendi. Vatandaşlarımız, Giresun Belediye Başkanlığının işletmesinde bulunan Merkez İlçe Aksu Mahallesinde yer alan Aksu Festival Alanı ile Teyyaredüzü Mahallesi Alanca Sokak Batlama Giriş mevkiinde bulunan kurban satış yerlerinden kurbanlıklarını temin edebileceklerdir. Ayrıca kurban kesim yerleri olarak da Giresun Belediye Başkanlığının işletmesinde bulunan; Cin Ahmet Mahallesi Pazar Yeri, Teyyaredüzü Mahallesi Pazar Yeri, Aksu Mahallesi Giresun Belediyesi Et Kombinası ve Aksu Mahallesi Aksu Festival Alanı belirlenmiştir.
İlçelerde kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden kontrol ve onay alındıktan sonra, Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) İlçe Müftülüklerince girilecektir.

KURBAN KESİMİ İÇİN ÖNCEDEN RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR
Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınarak kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi amacıyla kurban kesim yeri işletmecileri tarafından randevu sistemi uygulanacaktır.
Kurbanlık hayvanların, köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan alanlarda ise vatandaşlarımızın kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesine dikkat edilecektir.
Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi kamusal alanlarda kurban kesilmesine hiçbir koşulda müsaade edilmeyecektir.
Kesim yerlerinde ki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler Belediye ve/veya muhtarlıklarca alınarak çevre ve toplum sağlığı göz önünde bulundurulup temizlik yaptırılması sağlanacaktır.

KURBANLIK KESİMİ KASAPLIĞI MESLEK EDİNMİŞ VEYA BELGELİ EHİL KİŞİLERCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Kesim yerlerinde, kurbanların, kasaplığı meslek edinmiş ehil kişilerce kesilmesine, “Kasaplık Elemanı” veya “Kurban Kesim Elemanı” kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitim Belgesi” olanların kesim yerlerinde görevlendirilmesine öncelik verilerek Belediye Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün koordinasyonunda anılan kursların düzenlenmesi sağlanacaktır.
Kesimler, dini esasların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, ürkütmeden, kötü davranmadan, dövmeden, incitmeden, temizlik ve hijyen kurallarına uyularak usulüne uygun bir şekilde yapılacaktır.
Kesim yerine götürülürken araca bindirilirken araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere Tebliğin 19’uncu maddesindeki idari yaptırımlar uygulanacaktır.
Kasapların su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmaları sağlanacaktır. Her hayvan kesiminden sonra eldivenlerin değiştirilmesi, kesim aletlerinin yıkanarak dezenfekte edilmesi, kesim yeri işletmecileri tarafından yerine getirilecektir.

KURBANLIK ALANLARDA KALABALIK ORTAM OLUŞMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK
Kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca kalabalık bir ortam olması ihtimaline karşılık izdihama yol açmamak adına gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.
Hayvan satış alanlarının etrafı sınırlandırılarak insan kalabalığını önlemek amacıyla hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak hayvan satış yerleri içinde uygun yönlendirilmeler yapılacaktır. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi Belediye Zabıta Müdürlüğünce sağlanacaktır.
Kesim alanına hayvan sahiplerinin girişi engellenecek olup oluşturulan bekleme alanlarına sadece bir hayvan sahibi/hissedarı giriş yapabilecektir.
Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumlularının kurban kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişine, görülebilecek şekilde asması ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin kesim bilgisinin kurban kesim yerinde hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirmesi sağlanacaktır.
Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurban kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılması, kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesi, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 3 kişinin parçalama işlemi yapmasına müsaade edilecektir.

SALGIN HASTALIKLARA KARŞI TEMİZLİK KURALLARINA RİAYET EDİLECEK
Kurban satış yerlerindeki hayvan satış ünitelerinin Belediye Başkanlığı tarafından en az 2 metre mesafelerle kurulması sağlanacaktır. Hayvan satıcılarının geceledikleri yerde yataklar arası mesafenin en az 2 metre olması Belediye Başkanlığı tarafından sağlanacaktır. Müşterilerin, hayvan satış yerlerinde uzun süre kalmamaları için Belediye Başkanlığı tarafından gerekli uyarılar yapılacaktır.
Satış yerlerine, ateş ve solunum sıkıntısı olan vatandaşlarımızın alınmaması için gerekli kontroller Belediye Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde işletmeciler tarafından vatandaşların vücut ısısı ölçülerek ateşi 38 °C üzerinde olanlara tıbbi maske takılıp girişlerine izin verilmeyerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacaktır. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulacaktır. Satış ve kesim yerlerinde işletmeciler tarafından yeterli sayıda lavabo ve tuvaletin bulundurulması, abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı sıvı sabun ile kâğıt havlu bulundurulması sağlanacaktır.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların, kesim sırasında oluşan atıkların, kist hidatik riskine karşı karaciğer ve akciğerlerin kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesine, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmesine, bu hususların kesim yeri işletmecilerince yerine getirilmesi sağlanacaktır.
Kurban satış ve kesim yerlerinde işletmeciler tarafından yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner bulundurulacaktır.
Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin kesim yerlerinin, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olmasına, çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere toprakla kapatılmasına ve gerektiğinde kireçlenmesine, atıkların 58’inci maddedeki hususlara riayet edilerek belediye ekiplerine teslim edilmesi gerekmektedir.

KURBANLIK HAYVANLARIN KULAK KÜPELERİ OLMASI GEREKMEKTEDİR
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “TÜRKVET” isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgileri sorgulanabilecektir.
Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi hatırlatılacaktır.
Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaportun/nakil belgesinin, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporlarının, pasaportların/nakil belgelerinin kontrol edilerek belgeleri tam olanların girişine izin verilecektir.
Kurban satış yerlerine; belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanlar ile küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerine izin verilmeyecektir.
Kurban satış yerlerinde sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcının, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirterek 7 (yedi) gün içinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.
Özel kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanların kulak küpelerinin kesim yeri işletmecileri tarafından plastik kulak küpesi toplama kutularında toplanarak imha edilmek üzere 7 gün içerisinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

KURBANLIKLARDA UYGUNLUK ŞARTI ARANACAK
Kurban satış yerlerinde Belediye tarafından satıcılardan “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” alınarak yapılan denetimlerde kurban için uygun olmayan hayvanların tespit edilmesi halinde gerekli bilgilendirmenin Belediye Başkanlığınca yapılmasına, İl Müftülüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurban olması uygun görülen hayvanların kimlik kartlarına “KURBANLIK UYGUNDUR” kaşesi vurulması uygulamasına devam edilecek.

KURBANLIK HAYVANLARIN KESİM İŞLEMLERİNDE TAVAN FİYAT BELİRLENDİ
Kombinalarda, kesim yerlerinde ve diğer serbest kesim yerlerinde kasaplar tarafından kesilecek büyükbaş kurbanlık hayvanların; 1500 TL, küçükbaş kurbanlık hayvanların ise; 350 TL tavan fiyat bedeli üzerinden kesmesi gerekmektedir.

SAĞLIK EKİPLERİ OLASI YARALANMALARA KARŞI HAZIR BULUNACAK
Sağlık Müdürlüğünce Kurban Bayramı boyunca kesim yerlerinde doğabilecek yaralanmalara karşı tedbir olarak sağlık ekibi oluşturulacak ve aksaklıklar yaşanmaması için azami derecede dikkat edilecek.
Güvenlik ve sağlıkla ilgili sıkıntı yaşanması halinde vatandaşlarımızın 112’yi, dini konularda ise Alo Fetva Hattı olan 190’ı aramaları gerekmektedir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL