Dünya Ekonomi Güncel Teknoloji

GRÜ’DEN BİYOENERJİ POTANSİYELİNİ %50 ARTIRACAK ÖNEMLİ ÇALIŞMA

GRÜ’DEN BİYOENERJİ POTANSİYELİNİ %50 ARTIRACAK ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Halil Şenol, Doç. Dr. Mehmet Ali Dereli ve Arş. Gör. Ferdi Özbilgin’in ortak olarak yürüttüğü “Investigation of the distribution of bovine manure-based biomethane potential using an artificial neural network in Turkey to 2030” (Sığır gübresine dayalı biyometan potansiyelinin Türkiye’de yapay sinir ağı kullanılarak 2030 yılına kadar dağılımının araştırılması) çalışması ile etki faktörü 15 olan dünyanın sayılı bilim dergilerinden biri olan Renewable and Sustainable Energy Reviews de araştırma makalesi olarak yayınlandı.

Konu ile ilgili giresuntv.com.tr genel yayın yönetmeni A. Öner Meral’e açıklamalarda bulunan projeyi yürüten Doç. Dr. Halil Şenol şu ifadelerde bulundu.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İHTİYACI ENERJİ

Dünya’nın ve ülkemizin en büyük sorunlarından biri enerji ihtiyacıdır. Fosil kaynakları enerjilerin tükenmekte olması, havayı kirletmesi ve küresel ısınmaya katkı sağlaması amacıyla ülkemiz ve diğer dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kaynakları arayışına girmiştir.  Bizde ülkemizin yenilenebilir enerji arayışına katkı sağlamak amacıyla bir çalışma yürüttük. Bu çalışma kapsamında ülkemizin yenilenebilir enerjiler statüsünde olan sığır gübresi kaynaklı biyogaz (metan gazı) potansiyelini vurguladık.

PROJEDE TUİK VERİLERİNİ TEMEL ALDIK

Projemize TÜİK’in 2002 yılından 2019 yılına kadar olan büyükbaş hayvan sayısını kaydederek başladık. Daha sonra büyükbaş hayvan gübresinin laboratuvar analizleri (anaerobik fermantasyon) sonucunda birim kütle başına elde edilen metan gazı miktarını belirledik. Hayvanların oluşturduğu gübre miktarlarını dikkate alarak 2002 yılından 2019 yılına kadar ülkemizin metan gazı potansiyelini hesapladık. Bu hesaplamalar sonucunda 2019 yılı itibari ile ülkemizin büyükbaş hayvan kaynaklı biyoenerji potansiyelinin 1389 MW kurulu güç değerinde olduğu sonucuna varıldı.

YATIRIMCIYA YOL GÖSTEREN BİR PROJE

Biyoenerji potansiyellerini Türkiye’deki her il için ayrı ayrı hesapladık. Bu illerin kendi aralarında metan gazı potansiyellerini karşılaştırmak için  bir Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımı programı kullandık. Böylece hem yıllık  enerji potansiyelleri hem de illere göre enerji potansiyelleri hesaplanmış oldu. Bu veriler ülkemizin enerji politikalarında biyoenerji için yatırım yapacak girişimcilerin, yer seçimi ve karar verme mekanizmasına yardımcı olacaktır.

HESAPLAMALARI YAPAY ZEKA İLE YAPTIK

Yaptığımız çalışmanın ikinci aşamasında 2002 ve 2019 yılları arasındaki enerji potansiyellerini dikkate alarak 2030 yılına kadar olan enerji potansiyelleri her yıl için ayrı ayrı hesaplandı. Bu hesaplamayı yapay zekanın alt dallarından olan bir yapay sinir ağları (Artificial Neural Network) kullanılarak gerçekleştirildik.

2030 DA ENERJİ ÜRETİMİ % 50 ARTACAK

Yaptığımız hesaplamalar sonucunda 2030 yılındaki enerji potansiyelinin 2020 yılındaki enerji potansiyeline göre yaklaşık %50 kadar artabileceği yani toplam kurulu biyoenerji gücününün 2075.5 MW olabileceği sonucuna vardık. Bu sonuç yine bazı illerde ileriye yönelik yenilenebilir enerji yatırımları için fizibilite hesaplamalarına ve uygun kapasite seçiminde dikkate alınabilir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL